3 Δεκεμβρίου 2022

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Εφέσεις Ηροδότου, Απόλλωνα Λάρισας

Οι δύο ομάδες εκφράζουν βεβαιότητα ότι θα τους επιστραφούν οι 9 βαθμοί που αφαιρέθηκαν με απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Με ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμώρησε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League 2 στις 4 Νοεμβρίου Ηρόδοτο και Απόλλωνα Λάρισας, γιατί αμφότεροι δεν πήραν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα (μη κατάθεση εγγυητικής). Το πόρισμα της ΕΕΑ το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, έκρινε βαρείες τις παραβάσεις των δύο ομάδων και το ίδιο έκρινε η αθλητική δικαστής.

Σύμφωνα, πάντως, με το ρεπορτάζ του FL News, οι δύο ΠΑΕ κατέθεσαν εφέσεις την Τρίτη (08/11) και εκφράζουν τη βεβαιότητά τους για επιστροφή των βαθμών. Τι αναμένεται να υποστηρίξουν διά του δικηγόρου που τις εκπροσωπεί, Τάκη Μπιλίρη; Ότι η παράβαση έπρεπε να χαρακτηριστεί απλή, όπως αναφέρει το άρθρο 3παρ.δ του Παραρτήματος Α του Π.Κ. της ΕΠΟ:

«δ) Εάν η παράβαση κριθεί ως απλή, ήτοι αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ή αφορά μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής, κατά τις προβλέψεις του ν. 2725/1999, ή κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, επιβάλλεται στην ΠΑΕ χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ». Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η νέα έκθεση της ΕΕΑ στον αθλητικό δικαστή σχετικά με την κατηγορία ψευδών δηλώσεων μη οφειλών.  

Μοιραστείτε το: