1 Φεβρουαρίου 2023

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Αποφάσεις της ΕΕΑ

ΣΤΗ σημερινή συνεδρίαση τηςη ΕΕΑ πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Αίτηση του αθλητή Σάββα Σιατραβάνη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ

2. Αίτηση του αθλητή Ηλία Πολίμου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ

3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 30.12.22 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

4. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 03.01.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ Ο ΑΛΜΩΨ ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Κουμπής

Μοιραστείτε το: