16 Ιουλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Νέα “play-off & play-out”

Ομόφωνα εγκρίθηκε η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), αγωνιστικής περιόδου 2024-25, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Super League.

Η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2024-25 θα πραγματοποιηθεί με Playoffs για τις θέσεις 1 έως 4 και 5 έως 8 (με διαίρεση δια δύο των βαθμών της κανονικής περιόδου για τις ομάδες 5 έως 8) και Playouts για τις θέσεις 9 έως 14.

https://www.facebook.com/v4.0/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df18965b61b7eeae84%26domain%3Dwww.slgr.gr%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.slgr.gr%252Ff42dd01228c13235b%26relation%3Dparent.parent&container_width=895&href=https%3A%2F%2Fwww.slgr.gr%2Fel%2Farticle%2Fapophaseis-g-s-10-iouliou-2024%2F&layout=button&locale=en_US&sdk=joey&size=small

About Author

Μοιραστείτε το: