4 Μαρτίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

O Nίκος Κουταλάκης πρόεδρος Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Νομού Ηρακλείου

Ο   Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Νομού Ηρακλείου διενήργησε τις αρχαιρεσίες του την Κυριακή 10 Απριλίου 2022. Οι συνάδελφοι που αναδείχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι εξής:

Πρόεδρος: Κουταλάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Χατζηδάκης Γεώργιος

Γενική Γραμματέας: Τερζάκη Αθηνά

Ταμίας: Εργαζάκη Μαρία

Έφορος Εξετάσεων & Συνεδρίων: Μηλάκη Μαρία

Έφορος Εκπ/σης, Διά Βίου Μάθησης & ΛΑΕΚ: Χαριστάκη Αγγελική 

Έφορος Κοινωνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Κυνηγάκη Ευγενία

Εξελέγησαν επίσης με σειρά εκλογής στα διάφορα όργανα οι κάτωθι:

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Μαστοράκης Κυριάκος

Μαρκάκης Κων/νος

Μαστοραντωνάκης Κων/νος

Ταμείο Αλληλεγγύης 

Χατζηδάκης Γεώργιος

Κουταλάκης Νικόλαος

+Εργαζάκη Μαρία

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΙΚΞΓ (PALSO)

1. Χατζηδάκης Γεώργιος

2. Κουταλάκης Νικόλαος

3. Μαστοράκης Κυριάκος

4. Τερζάκη Αθηνά

5. Μηλάκη Μαρία

6. Μαστοραντωνάκης Κων/νος

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΝΗ

1. Χατζηδάκης Γεώργιος

2. Μαστοράκης Κυριάκος

3. Τερζάκη Αθηνά

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                           Η Γεν.Γραμματέας

Νικόλαος Κουταλάκης                                                          Αθηνά Τερζάκη

About Author

Μοιραστείτε το: