16 Ιουλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Τα οκτώ SOS της φορολογικής δήλωσης για τους φορολογούμενους με παιδιά

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι με παιδιά κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης για να μη χάσουν τα οικογενειακά επιδόματα που δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ αλλά και τα προσαυξημένα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για όσους είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των τέκνων στην τελευταία σελίδα της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον πίνακα 8, όπου για τα μεν ανήλικα τέκνα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ, για τα δε ενήλικα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Πιο συγκεκριμένα, τα οκτώ σημεία που πρέπει να προσέξουν, οι φορολογούμενοι με παιδιά είναι τα εξής:

1.      Τα στοιχεία για τα «εξαρτώμενα τέκνα» θα πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 8, στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.  

2.      Οι  φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2021 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις ή έχουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα» έχουν έναν επιπλέον λόγο να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους αυτών στον πίνακα 8 της φορολογικής τους δήλωσης. Οι φορολογούμενοι αυτοί δικαιούνται προσαυξημένο αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο ανέρχεται σε 9.000 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο, 10.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, 11.000 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα, 12.000 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα κ.ο.κ. Το αφορολόγητο υπολογίζεται προσαυξημένο, μόνο εφόσον τα στοιχεία των «εξαρτώμενων τέκνων» είναι δηλωμένα στη φορολογική δήλωση.

3.      Για τα εξαρτώμενα μέλη (άγαμα τέκνα, ανιόντες, ανήλικοι ορφανοί συγγενείς, αδέλφια με αναπηρία κ.λπ.) η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική και για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, αλλά και για τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18, εφόσον τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

4.       Στον πίνακα 8 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης αναγράφεται το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή ή το σχολείο, ο ΑΦΜ στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί και ο ΑΜΚΑ.

5.      Οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση.

6.      Στην περίπτωση που οι έγγαμοι επιλέξουν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις και προκειμένου να τύχουν και οι δύο της μείωσης του φόρου, συμπληρώνουν και οι δύο τον Πίνακα 8.

7.      Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν και τους δύο γονείς, οι οποίοι δικαιούνται την μείωση του φόρου  υπό την προϋπόθεση ότι είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες και το αγροτικό εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους .

8.      Στον υποπίνακα 1 του πίνακα 8  δηλώνονται διακριτά τα κοινά τέκνα του υπόχρεου και της συζύγου/ΜΣΣ, καθώς και τα τέκνα καθενός εξ αυτών που δεν έχουν αποκτήσει από κοινού (μη κοινά τέκνα).  Ειδικότερα, οι σχετικοί κωδικοί συμπληρώνονται ως εξής:

– στον κωδικό 003 συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του.

– στους κωδικούς 033 και 004 συμπληρώνονται για τον υπόχρεο και τη σύζυγο/ΜΣΣ αντίστοιχα, τα μη κοινά τέκνα τους.

Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 ΚΦΕ, λαμβάνονται υπόψη για τον υπόχρεο ο κωδ. 003 και για τη σύζυγο/ΜΣΣ αθροιστικά οι κωδ. 004 και 003 αφαιρούμενου του πλήθους των τέκνων του κωδ. 033.

Σε περίπτωση που οι γονείς των τέκνων δεν υποβάλουν από κοινού δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του έτερου γονέα.

newsbeast.gr

About Author

Μοιραστείτε το: