16 Ιουλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την Πολιτική Άμυνα Κύπρου και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ελλάδας & Κύπρου

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την Πολιτική Άμυνα Κύπρου και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ελλάδας & Κύπρου για την υλοποίηση του έργου INTERREG

«Διαχείριση & αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες & μεγάλες καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με τίτλο “Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών (ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ)”, οργανώνεται σήμερα, 1η Απριλίου, τεχνική συνάντηση στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης με συμμετοχή στελεχών του φορέα και της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Σκοπός της τεχνικής συνάντησης είναι ο προγραμματισμός των ενεργειών εκπαίδευσης του έργου “ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ” και συγκεκριμένα, η αναλυτική προετοιμασία τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Αθήνα, κατά το διάστημα 11 έως 13 Απριλίου, με συμμετοχή 25 στελεχών των ανωτέρω Υπηρεσιών και αντικείμενο το συντονισμό, την οργάνωση και διαχείριση ρίσκου σε περιπτώσεις επεισοδίων με μεγάλες καταστροφές (φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς). 

Στη συνάντηση συμμετέχουν η Συντονίστρια κ. Μαρία Κοζυράκη, μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του φορέα, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αντιπύραρχος Τσικαλάς Γεώργιος, ο Προϊστάμενος Γραφείου του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Κύπρου και Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Υποπυραγός Νίκος Μαρδάς, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Κύπρου Αντιπύραρχος Χριστόφορος Στυλιανού, ο Χριστόφορος Κωνσταντίνου, Αν. Προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας, ο Επιπυραγός Ζωνάκης Βασίλειος από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης,

Το έργο “ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ” έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο 2023 και συνολικό προϋπολογισμό 910.000€. Συντονιστής εταίρος είναι η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου και συμμετέχουν επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Η εκτέλεση του έργου αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ενίσχυση κοινών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλημμύρες. Αφορά συγκεκριμένα στην προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού και αντλιών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, στην προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων–υδροφόρων διάσωσης, καθώς και σε κοινές εκπαιδεύσεις προσωπικού, ανταλλαγή καλών πρακτικών και διεξαγωγή κοινών ασκήσεων ετοιμότητας.

About Author

Μοιραστείτε το: