19 Απριλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Στοιχεία που σοκάρουν για την κακοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα!

Αν κ δεν υπάρχουν πολλές σχετικές μελέτες στην Ελλάδα, μια μελέτη από το 2013 για την Κακοποίηση και την παραμέληση του παιδιού έδειξε ότι όλοι οι τύποι της

κακοποίησης συμβαίνουν πολύ συχνά.

Ανάμεσα στα κύρια ευρήματα της μελέτης (Ντιναπόγιας, Τσιριγώτη, &

Νικολαΐδης, Κακοποίηση & Παραμέληση των Παιδιών) ήταν:

 το 83,16% και το 76,37% των παιδιών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί τουλάχιστον

μια εμπειρία ψυχολογικής και σωματικής βίας αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

 το 15,86% των παιδιών αναφέρουν ότι έχουν υποστεί μια εμπειρία σεξουαλικής

βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους ενώ για το 9,54% των παιδιών η εμπειρία

αυτή συνέβη κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους , πριν την μελέτη.

 το 26,41% των παιδιών αναφέρουν ότι αισθάνονται παραμελημένα, ενώ το

ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 37,20% όταν αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Με βάση τα παραπάνω , αλλά κ από όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι εμφανές ότι πρέπει να υπάρξουν οργανωμένες έρευνες, στα σχολεία κυρίως, για την κακοποίηση και την παραμέληση κ επίσης χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την πολύπλευρη στήριξη νέων οικογενειών με παιδιά.

About Author

Μοιραστείτε το: