16 Ιουνίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συζήτησε στην σύνοδο της 8-9 Απριλίου συγκεκριμένες προτάσεις

Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των εννέα Ομάδων Εργασίας υπέβαλαν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης προσχέδια ενοποιημένων προτάσεων, ομαδοποιημένα ανά θέμα. Οι προτάσεις βασίστηκαν κυρίως στις συστάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς και των αντίστοιχων εθνικών Ομάδων, εμπλουτίστηκαν με ιδέες από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και συζητήθηκαν από όλα τα μέλη της ολομέλειας.

Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η Διάσκεψη είναι μια άνευ προηγουμένου άσκηση εξωστρέφειας και δημοκρατίας, επαινώντας το έργο των Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιό της. Δεσμεύτηκαν δε, ότι το ΕΚ θα μεριμνήσει ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των πολιτών. Πολλοί ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το αίτημα για τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ και ζήτησαν τη σύγκληση Συνέλευσης για το σκοπό αυτό.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές πρότειναν την ενίσχυση των εξουσιών του ΕΚ ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές και κατά συνέπεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Πρότειναν συγκεκριμένα το ΕΚ να έχει το δικαίωμα δημοσιονομικής πρωτοβουλίας, το δικαίωμα ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας μέσω εξεταστικής επιτροπής και πλήρη αρμοδιότητα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης τα σχολεία να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους τις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία και την ιστορία, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης.

Όσον αφορά διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ένα ισχυρότερο σύστημα υγείας που θα εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο περίθαλψης, αλλά και ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν. Υπογράμμισαν επίσης τη σημασία μιας ισχυρής κοινωνικής διάστασης στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, καθώς και την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

About Author

Μοιραστείτε το: