20 Ιουνίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα του μεγάλου διαγωνισμού – Αναλυτικά οι πίνακες

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στον μεγάλο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ωστόσο ο ιστότοπος «έπεσε» λίγα λεπτά αργότερα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας.

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία), εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία, ενώ οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιτυχόντων στον διαγωνισμό ανήλθε σε 19,3% σε σύνολο 77.073 υποψηφίων που προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα.

Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε:

  • τους πίνακες των επιτυχόντων με ένα κλικ εδώ:
  • τους πίνακες όσων δεν συγκέντρωσαν την απαραίτηση βαθμολογία με ένα κλικ εδώ:
  • ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Διευκρινίζεται πως η άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, δεν επιτρέπεται.
  • Προκειμένου οι επιτυχόντες του Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις του Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ, πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022, τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση το ΑΣΕΠ δεν έχει προβεί στη συσχέτιση των κωδικών θέσεων με τα δηλωθέντα προσόντα.
    (www.cnn.gr)

About Author

Μοιραστείτε το: