20 Ιουνίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Επανένταξη ΙΙ»

Ο Δήμος Ηρακλείου, δια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών και μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) υλοποιεί το σχέδιο «Επανένταξη ΙΙ», (κωδ. σχεδ. ΣΕ-11) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει διαχειριστή φορέα το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία αστέγων ωφελούμενων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 21 νοικοκυριά (μεμονωμένα και πολυμελή νοικοκυριά), που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ως προς τη στέγασή τους  για 24 μήνες (ενοίκιο, κάλυψη οικοσκευών και μέρους των λογαριασμών κοινής ωφελείας & κοινοχρήστων). 

Επίσης ένα μέρος των ωφελουμένων θα υποστηριχθεί και ως προς την ένταξή του στην αγορά εργασίας (κάλυψη μισθοδοσίας, εργοδοτικών και μισθοδοτικών εισφορών) και ένα μέρος θα επιδοτηθεί για την απόκτηση επαγγελματικών  δεξιοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά: 

(α)  ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κατοικίες προς ενοικίαση και ενδιαφέρονται να τις διαθέσουν στους αστέγους ωφελούμενους του προγράμματος, το ενοίκιο των οποίων θα επιδοτείται για διάστημα έως 24 μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση  ηλεκτρονικού ενοικιαστηρίου. 

(β) τοπικές επιχειρήσεις, που ψάχνουν προσωπικό και ενδιαφέρονται να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος για διάστημα έως 12 μήνες. Το πρόγραμμα καλύπτει τη μισθοδοσία, τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές για 12 μήνες και επιπλέον 12 μήνες μόνο τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Επίσης, δύναται να καλύψει το κόστος εργοσήμου για 1 ωφελούμενο/η για έως 5 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες ή και ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου στο τηλέφωνο: 2813409827 (πληροφορίες: κα Θ. Τερζή).

About Author

Μοιραστείτε το: