22 Απριλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Έρχεται το ψηφιακό ευρώ για πολίτες και επιχειρήσεις!

Στο χώρο των ψηφιακών νομισμάτων «εισβάλει» η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δρομολογώντας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  την έκδοση του ψηφιακού ευρώ, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το πλαίσιο, σχετικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, η οποία θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2022.

Για να χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό ευρώ ως ενιαίο νόμισμα, ταυτόχρονα με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα, απαιτείται κανονισμός, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Για τον κανονισμό, θα εκπονηθεί εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία θα υποστηριχθεί από διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο με την Επιτροπή όσο και με την ΕΚΤ.

Κάθε παιδί αξίζει μία οικογένεια _ Παιδικά Χωριά SOS

Η τρέχουσα στοχευμένη διαβούλευση συμπληρώνει τη δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ και στοχεύει στη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις σε βασικούς κλάδους (χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, υπηρεσίες πληρωμών, έμποροι), χρήστες (ενώσεις καταναλωτών, ενώσεις λιανοπωλητών), εμπορικά επιμελητήρια και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο διεθνές εμπόριο.

Στο σκεπτικό της προώθησης του ψηφιακού ευρώ, η Κομισιόν αναφέρει πως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές.

Σε αυτήν τη νέα εποχή, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ διατηρούν πρόσβαση χωρίς κόστος σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής.

Σημειώνει πως το ψηφιακό ευρώ, δεν θα αντικαταστήσει τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, αλλά θα κυκλοφορεί παράλληλα και θα είναι όπως τα τραπεζογραμμάτια αλλά σε ψηφιακή μορφή. 

Δηλαδή, θα κυκλοφορεί συμπληρωματικά προς αυτά και θα πρόκειται για μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από το Ευρωσύστημα (την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες) στο οποίο θα είχαν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Επίσης, το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι έχετε πρόσβαση σε μετρητά σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Τι χαρακτηριστικά θα έχει το ψηφιακό ευρώ

Σύμφωνα με την Κομισιόν και την ΕΚΤ το ψηφιακό ευρώ:

Το ψηφιακό ευρώ θα δώσει μια πρόσθετη και ευκολότερη επιλογή πληρωμής, συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι ένα γρήγορο, εύκολο και ασφαλές μέσο για τις καθημερινές πληρωμές.

Θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα ενθάρρυνε ενεργά την καινοτομία στις πληρωμές λιανικής.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ διερευνούν τα οφέλη και τους κινδύνους ώστε το νόμισμα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των Ευρωπαίων.

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδυάσει την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά και θα απέτρεπε την εξάρτηση από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από φορείς εκτός της ζώνης του ευρώ, πράγμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αποτελούσε βασική προτεραιότητα, ούτως ώστε το ψηφιακό ευρώ να μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Πότε θα είναι έτοιμο;

Ασαφής είναι προς το παρόν, ο χρόνος έκδοσης του ψηφιακού ευρώ. Αυτή την περίοδο συζητείται το η μορφή που θα μπορούσε να έχει το ψηφιακό ευρώ και η φάση της διερεύνησης θα ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Η ΕΚΤ και η Κομισιόν θα εξετάσουν, πώς το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να διανεμηθεί στους εμπόρους και το κοινό, καθώς και την επίδραση που θα είχε στην αγορά και τις αλλαγές που θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γιατί θα εκδοθεί το ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να στηρίξει τους στόχους του Ευρωσυστήματος παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση σε μια ασφαλή μορφή χρήματος στον ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή προς χρήση για πληρωμές λιανικής.

Πάντως η ΕΚΤ διαβεβαιώνει πως, θα επιδιώξει να σχεδιάσει το ψηφιακό ευρώ κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες για την εκπλήρωση της αποστολής του, για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και για την ευρύτερη οικονομία.

About Author

Μοιραστείτε το: