21 Μαρτίου 2023

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

ΕΠΣΗ: Ποινές σε σωματεία και προπονητές

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Η.

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΑΟ ΤΥΛΙΣΟΥ

ΘΕΜΑ : ΠΟΙΝΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνεδριάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Η με αριθμ. Πρακτικού 11/24.01.2023 επιβάλλονται   οι   κάτωθι ποινές:

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου  ΑΟ ΤΥΛΙΣΟΥ για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. της 15/01/2023 Ν.ΑΛΜΥΡΟΥ-ΤΥΛΙΣΟΣ καθώς και ο Προπονητής του κ. ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Στο σωματείο του ΑΟ ΤΥΛΙΣΟΥ  το οποίο και δεν προσήλθε σε απολογία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ στο δε κ. ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΟΙΝΗ  ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ 10 (ΔΕΚΑ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Η.

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 2004

ΘΕΜΑ : ΠΟΙΝΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνεδριάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Η με αριθμ. Πρακτικού 11/24.01.2023 επιβάλλονται οι   κάτωθι ποινές:

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου  ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ  για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. της 15/01/2023 Ν.ΑΛΜΥΡΟΥ-ΤΥΛΙΣΟΣ καθώς και ο Προπονητής του κ. ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ.

Στο σωματείο των ΝΕΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ  το οποίο και δεν προσήλθε σε απολογία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150,00 ΕΥΡΩ στο δε κ. ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΟΙΝΗ  ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ 15 (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Η.

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΗΡΑΚΛΗ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΟΙΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνεδριάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Η με αριθμ. Πρακτικού 11/24.01.2023 επιβάλλονται  οι   κάτωθι ποινές:

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου  ΗΡΑΚΛΗ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. της 15/01/2023 ΕΛΠΙΔΕΣ –ΗΡΑΚΛΗ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ καθώς και ο Προπονητής του κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

Στο σωματείο του ΗΡΑΚΛΗ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ  το οποίο και  εκπροσωπήθηκε από τον προπονητή του ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ στο δε κ.  ΓΑΛΑΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΟΙΝΗ  ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ 10 (ΔΕΚΑ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ.

Μοιραστείτε το: