8 Δεκεμβρίου 2023

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου – Aφαίρεση βαθμών στον ΟΦΙ για οφειλή

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Ενεργοποίησε σε βάρος του ΟΦ Ιεράπετρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Φωτίου Καραγκιολίδη του Γεωργίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 380/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 41/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ρύθμισε την καταβολή της προς τον αιτούντα Ευάγγελο Μακρή οφειλής της Ρόδου, εκ συνολικού ποσού (20.441,38) ευρώ, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού (5.110,345) ευρώ εκάστης, πλέον των νομίμων τόκων, της πρώτης δόσης καταβλητέας κατά την εβδόμη (7η) ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε επόμενης μηνιαίας δόσης, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης. Ενεργοποίησε σε βάρος της Ρόδου, για την περίπτωση της μη τήρησης της άνω ρύθμισης και εξόφλησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ευάγγελου Μακρή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 404/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της λήξης πληρωμής της πρώτης καθυστερούμενης  και μη πληρωθείσης δόσης οφειλής.

Ενεργοποίησε σε βάρος του Ολυμπιακού Βόλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Γεώργιου Νικλητσιώτη του Αντωνίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 432/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος του Ολυμπιακού Βόλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Stefan Djuric του Branco, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 433/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 47/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος της ΑΕΛ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Tim Sebastian Sparv του Tor, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 379/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

About Author

Μοιραστείτε το: