8 Δεκεμβρίου 2023

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Απορρίφθηκε η προσφυγή της οικογένειας Τσουμάνη σε βάρος του Αρη

Το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Απέρριψε την αίτηση των Λεωνίδα Τσουμάνη, Σταματίας Καψάλη και Γρηγορίου Τσουμάνη, νόμιμων κληρονόμων του Νικολάου Τσουμάνη, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή και την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ υπέρ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ και κατά της ΠΑΕ Άρης Θεσσαλονίκης. 

Απορρίπτει την αίτηση του Στυλιανού Ηλιάδη κατά της ΠΑΕ ΠΟ Τριγλίας και την από 7/2/2022 με αρ. πρωτ. ΕΠΟ 3360/2022 πρόσθετη παρέμβαση. Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου με την επιμέλεια του αιτούντος Στυλιανού Ηλιάδη, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, να προσκομιστεί αντίγραφο επικυρωμένο απόφασης του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που τυχόν έχει εκδοθεί απ’ αυτό, επί ασκηθείσας αιτήσεώς του για επιβολή πειθαρχικών ποινών σε βάρος της «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άλλως σχετική βεβαίωση περί της τύχης της αναφερόμενης ως ασκηθείσας αιτήσεως.

About Author

Μοιραστείτε το: