3 Δεκεμβρίου 2022

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαμεσολαβητή/Αντιπροσώπου

Σε συνέχεια της από 18.05.2022 Γ.Σ. της ΕΟΚ κατά την οποία ψηφίστηκε ο νέος Κανονισμός Διαμεσολαβητών/Αντιπροσώπων Αθλητών/Αθλητριών και Προπονητριών/Προπονητών της ΕΟΚ και των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΟΚ των συνεδριάσεων της 12.10.2022 και 21.10.2022 καθορίστηκε η διαδικασία της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαμεσολαβητή/Αντιπροσώπου από την ΕΟΚ, καθώς και συναφή θέματα.

Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλει στo eok-hd@basket.gr τα σχετικά έγγραφα.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την διαδικασία χορήγησης από ΕΟΚ άδειας διαμεσολαβητή και εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση.

Μοιραστείτε το: